Wzgórze Wawelskie

Trasa obejmuje zwiedzanie:

  • Zamku Królewskiego na Wawelu
  • Katedry Wawelskiej
  • Smoczej Jam

Na zamku można zwiedzić następujące wystawy:

-reprezentacyjne komnaty królewskie

-prywatne apartamenty królewskie

-skarbiec koronny ze zbrojownią

-sztuka wschodu

-Wawel zaginiony

-Basztę sandomierską

-trasę plenerową – budowle i ogrody Wawelu

Czas zwiedzania zależy od ilości zwiedzanych wystaw.

Wawel