Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce. Leży na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej obejmując dolinę potoku Prądnik i jego dopływu Sąspówki wraz z przyległymi częściami jurajskiej wierzchowiny, ponad którymi wznoszą się wapienne ostańce. To tutaj można obejrzeć Bramę KrakowskąMaczugę HerkulesaIgłę Deotymy, zajrzeć do groty Łokietka albo jaskini Ciemnej, podglądać nietoperze i bobry. Można zwiedzić ruiny zamku w Ojcowie i zamek w Pieskowej Skalez ekspozycją muzealną.

Po terenie Ojcowskiego Parku Narodowego można poruszać się tylko po znakowanych szlakach, a wycieczki zbiorowe mogą zwiedzać park tylko pod opieką uprawnionych przewodników.

Dolina Ojcowska